174,000 đồng426,000 đồng
96,000 đồng1,210,000 đồng
Giảm giá!
396,000 đồng1,980,000 đồng

Chống thấm tinh thể thẩm thấu

TAMSEAL 20

300,000 đồng
880,000 đồng
1,430,000 đồng

Sơn chống thấm xi măng polymer

SƠN CHỐNG THẤM AC 02

500,000 đồng
132,000 đồng605,000 đồng
338,000 đồng
3,300,000 đồng
1,980,000 đồng

Sơn chống thấm Polyurethane

AK PLEX SPRAY | CHAI XỊT CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

99,000 đồng
660,000 đồng

Dung dịch chống thấm

FOSMIX PRIMER | LỚP LÓT CHỐNG THẤM

99,000 đồng
385,000 đồng1,540,000 đồng
3,080,000 đồng
100,000 đồng

Vữa đông cứng nhanh

VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH MOVA 102

110,000 đồng

Vữa đông cứng nhanh

MASTERSEAL 590

750,000 đồng
37,000 đồng

Phụ gia chống thấm

LATEX HC

50,000 đồng

Chống thấm tinh thể thẩm thấu

MASTERSEAL 530 | CHỐNG THẤM TINH THỂ THẨM THẤU

440,000 đồng

Chống thấm tinh thể thẩm thấu

QUICSEAL 111 | CHỐNG THẤM THẨM THẤU

770,000 đồng

Sơn chống thấm gốc Acrylic

POLYTEX | SƠn CHỐNG THẤM ACRYLIC

1,200,000 đồng
2,200,000 đồng