Category Archives: Tư vấn sửa chữa kết cấu

THI CÔNG DẶM VÁ VẾT NỨT TƯỜNG GẠCH – BÊ TÔNG

Thi công dặm vá sửa chữa vết nứt

QUY TRÌNH THI CÔNG DẶM VÁ VẾT NỨT TƯỜNG GẠCH – BÊ TÔNG Hướng dẫn các bước thi công dặm vá các vết nứt tường gạch – bê tông bằng sản phẩm Bestmix được cung cấp bởi www.antienhung.vn A/ Vết nứt vữa lớp vữa tô, gạch xây: 1/ Vết nứt lớn (bề rộng vết nứt […]