2.400.000 / cuộn 20md
180.000/tuýp 310ml
400.000 / tuýp 300 ml
500.000 / tuýp 500 ml
500.000 /tuýp 500 ml
180.000 / bộ 1 kg
1.100.000 / cuộn 10 m2
1.400.000 / cuộn 10m2
2.200.000 / phuy 200 lít
2.860.000 / bộ 10 kg
770.000 / lon 1 lít
1.600.000 / thùng 20 kg
3.000.000 / cuộn 20 mét
50.000/ kg
Gọi ngay