1.100.000 / cuộn 20 mét
1.900.000 / cuộn 20 mét
110.000175.000 / bao 25 kg
400.000 / tấm 1200 x 2400mm
240.000 / can 20 lít
Gọi ngay