Sika RainTite | Hợp chất chống thấm đàn hồi kháng UV

Liên hệ Download

Sika RainTite là hợp chất chống thấm đàn hồi kháng UV dạng sệt gốc Acrylic chịu được thời tiết và kháng UV bám dính tốt với nhiều loại bề mặt vật liệu