Phụ Gia Bê Tông | Hóa Chất Xây Dựng
Dự án Sika® MonoTop®-615HB Dự án Sika® MonoTop®-615HB

Sika® MonoTop®-615HB là loại vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao không võng, một thành phần, có chứa sillica fume.

Dự án Sika Monotop R Dự án Sika Monotop R

Sika MonoTop-R là loại vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao không võng, một thành phần, có chứa sillica fume.

Dự án Sika Monotop 610 Dự án Sika Monotop 610

Sika Monotop 610 là một loại vữa gốc xi măng polyme cải tiến, một thành phần có chứa silica fume và chất ức chế ăn mòn.

Dự án Sikadur® 752 Nhựa Epoxy Dự án Sikadur® 752 Nhựa Epoxy

Sikadur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông khi đã bảo dưỡng sẽ trở lên

Dự án Sikadur® 732 Nhựa Epoxy Dự án Sikadur® 732 Nhựa Epoxy

Sikadur 732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sụ kết dính tuyệt hảo lên bê tông mới.

Dự án Sikadur® 752 Nhựa Epoxy Dự án Sikadur® 752 Nhựa Epoxy

Sikadur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông khi đã bảo dưỡng sẽ trở lên

Dự án Sikadur® 731 Nhựa Epoxy Dự án Sikadur® 731 Nhựa Epoxy

Sikadur 731 là một loại vữa sửa chữa và chất kết dính 2 thành phần, thixotropic, không dung môi, là sự kết hợp giữa nhựa Epoxy và chất trám có cường độ cao được chọn lọc đặc biệt

Dự án SikaGrout® 214-11 HS Dự án SikaGrout® 214-11 HS

SikaGrout 214-11 HS là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương

Dự án sử dụng sản phẩm Sikaflex Contruction Dự án sử dụng sản phẩm Sikaflex Contruction

Những dự án sử dụng sản phẩm chất trám khe Sikaflex Contruction AP. Sản phẩm có bán tại An Tiến Hưng.,Jsc Hotline:(043)787 8162

Dự án sử dụng màng lỏng chống thấm Sikaproof Membrane Dự án sử dụng màng lỏng chống thấm Sikaproof Membrane

Sikaproof® Membrane là màng lỏng chống thấm bitumpolyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.

Dự án SikaGrout® 214-11 Dự án SikaGrout® 214-11

SikaGrout 212-11 và SikaGrout 214-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương

Dự án sử dụng sản phẩm Sikaflex Contruction Dự án sử dụng sản phẩm Sikaflex Contruction

Những dự án sử dụng sản phẩm chất trám khe Sikaflex Contruction AP. Sản phẩm có bán tại An Tiến Hưng.,Jsc Hotline:(043)787 8162

Dự án sử dụng màng lỏng chống thấm Sikaproof Membrane Dự án sử dụng màng lỏng chống thấm Sikaproof Membrane

Sikaproof® Membrane là màng lỏng chống thấm bitumpolyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.

Dự án sử dụng vữa chống thấm Sikatop Seal 107 Dự án sử dụng vữa chống thấm Sikatop Seal 107

Vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.

Những dự án sử dụng sản phẩm chống thấm Sika Latex Những dự án sử dụng sản phẩm chống thấm Sika Latex

Những dự án - công trình sử dụng sản phẩm Sika Latex làm chất kết nối chống thấm. Sika Latex là loại nhũ tương đương cao cấp làm tăng chất lượng của vữa xi măng

Dự án Sika® MonoTop®-615HB Dự án Sika® MonoTop®-615HB

Sika® MonoTop®-615HB là loại vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao không võng, một thành phần, có chứa sillica fume.

Dự án Sika Monotop R Dự án Sika Monotop R

Sika MonoTop-R là loại vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao không võng, một thành phần, có chứa sillica fume.

Dự án Sika Monotop 610 Dự án Sika Monotop 610

Sika Monotop 610 là một loại vữa gốc xi măng polyme cải tiến, một thành phần có chứa silica fume và chất ức chế ăn mòn.

Dự án Sikadur® 752 Nhựa Epoxy Dự án Sikadur® 752 Nhựa Epoxy

Sikadur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông khi đã bảo dưỡng sẽ trở lên

Dự án Sikadur® 732 Nhựa Epoxy Dự án Sikadur® 732 Nhựa Epoxy

Sikadur 732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sụ kết dính tuyệt hảo lên bê tông mới.

Sản phẩm mới

Có thể bạn thích

0đ
AC 02

AC 02

Liên hệ: 043-787 8162