Sika AnchorFix 2 – Hóa chất neo cấy thép chất lượng cao

Liên hệ Download

Sika AnchorFix 2 là chất kết dính 2 thành phần, gốc epoxy arcrylate, không chứa dung môi và Styrence chuyên dùng làm hóa chất neo cấy thép chất lượng cao