Sikafloor 2 SynTop – Chất làm cứng sàn cốt liệu kim loại

Liên hệ Download

Sikafloor 2 SynTop là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô, công nghệ cao, bao gồm xi măng, cốt liệu cứng và các phụ gia