Sikadur 731 – Keo cấy sắt, Vữa sửa chữa

Liên hệ Download

Sikadur 731 là một loại vữa sửa chữa và chất kết dính 2 thành phần, thixotropic, không dung môi, là sự kết hợp giữa nhựa Epoxy và chất trám có cường độ cao