AQUAFLEX SYSTEM | HỖN HỢP CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN

Liên hệ

HỖN HỢP CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN AQUAFLEX SYSTEM

Bao bì

– Sơn lót cho Aquaflex: 5 kg ADR / RID bao bì đã được phê duyệt;

– Aquaflex: xô 25-10-5 kg.

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi