Cọ Nhật – Thanh Bình

Thương hiệu

Phân loại

Mã: TB-57933 Danh mục:

Liên hệ mua Cọ Nhật – Thanh Bình giá tốt liên hệ ngay số Hotline: 0911.66.00.66 

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT S70 TRẮNG 70MM

Cọ Nhật S70 Trắng 70mm
Cọ Nhật S70 Trắng 70mm
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1N70T 254mm x 70mm 19mm 62mm Cán không sơn 92.5 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT S70 XÁM 70 MM

Cọ Nhật S70 Xám 70 Mm
Cọ Nhật S70 Xám 70 Mm
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1N70X 254mm x 70mm 19mm 62mm Cán không sơn 92.5 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A 1 1/2″ (3.8CM)

Cọ Nhật A 1 1/2" (3.8cm)
Cọ Nhật A 1 1/2″ (3.8cm)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA15 221mm x 38mm 11mm 45mm Cán không sơn 29.75 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A 2″ (5CM)

CỌ NHẬT A 2" (5CM)
CỌ NHẬT A 2″ (5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA20 230mm x 50mm 12mm 58mm Cán không sơn 51.3 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM  CỌ NHẬT A 2 1/2″ (6.3CM)

CỌ NHẬT A 2 1/2" (6.3CM)
CỌ NHẬT A 2 1/2″ (6.3CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA25 245mm x 63mm 13mm 62mm Cán không sơn 65.9 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A 3″ (7.5CM)

CỌ NHẬT A 3" (7.5CM)
CỌ NHẬT A 3″ (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA30 250mm x 75mm 13mm 70mm Cán không sơn 77.2 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 1 1/2″ (3.8CM)

CỌ NHẬT B 1 1/2" (3.8CM)
CỌ NHẬT B 1 1/2″ (3.8CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB15 233mm x 38mm 17mm 56mm Cán không sơn 59.75 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 2″ (5CM)

CỌ NHẬT B 2" (5CM)
CỌ NHẬT B 2″ (5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB20 230mm x 50mm 16mm 56mm Cán không sơn 62 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 2 1/2″ (6.3CM)

CỌ NHẬT B 2 1/2" (6.3CM)
CỌ NHẬT B 2 1/2″ (6.3CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB25 248mm x 63mm 20mm 64mm Cán không sơn 114.2 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 3″ (7.5CM)

CỌ NHẬT B 3" (7.5CM)
CỌ NHẬT B 3″ (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB30 252mm x 75mm 20mm 70mm Cán không sơn 112.7 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 20 MM

CỌ NHẬT C 20 MM
CỌ NHẬT C 20 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NC20 220mm x 31mm 8mm 45mm Cán không sơn 17 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 30 MM

CỌ NHẬT C 30 MM
CỌ NHẬT C 30 MM
MÃ SP
1NC30

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 36 MM

CỌ NHẬT C 36 MM
CỌ NHẬT C 36 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NC36 220mm x 39mm 8mm 45mm Cán không sơn 23 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 45 MM

CỌ NHẬT C 45 MM
CỌ NHẬT C 45 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NC45 220mm x 44mm 8mm 45mm Cán không sơn 26 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 50 MM

CỌ NHẬT C 50 MM
CỌ NHẬT C 50 MM
MÃ SP
1NC50

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D 30 MM

CỌ NHẬT D 30 MM
CỌ NHẬT D 30 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND30 298mm x 31mm 8mm 44mm Cán không sơn 21 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D 36 MM

CỌ NHẬT D 36 MM
CỌ NHẬT D 36 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND36 298mm x 39mm 8mm 44mm Cán không sơn 26 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D 45 MM

CỌ NHẬT D 45 MM
CỌ NHẬT D 45 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND45 298mm x 44mm 8mm 44mm Cán không sơn 27 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT S30 3″ (7.5CM)

CỌ NHẬT S30 3" (7.5CM)
CỌ NHẬT S30 3″ (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NS30 229mm x 75mm 11mm 51mm Cán không sơn 61.3 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT OZ13 (7.5CM)

CỌ NHẬT OZ13 (7.5CM)
CỌ NHẬT OZ13 (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NZ13 258mm x 75mm 20mm 72mm Cán không sơn 134 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 36 MM

CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 36 MM
CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 36 MM
MÃ SP
1C12S

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM

CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA15S 253mm x 40mm 11mm 42mm Cán màu vàng 10.45 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ Carton per 1*20’HC Carton per 1*40’HC ĐÓNG GÓI
30 kg 10 kg 300 600 1,000 cây

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 50 MM

CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA20S 268mm x 51mm 12mm 55mm Cán không sơn 52 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 38 MM

CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB15S 26mm x 40mm 17mm 54mm Cán không sơn 54 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 50 MM

CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB20S 268mm x 51mm 16mm 56mm Cán không sơn 63 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 30 MM

Cọ Nhật C Đầu Nghiêng 30 Mm
Cọ Nhật C Đầu Nghiêng 30 Mm
MÃ SP
1NC10S

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D ĐẦU NGHIÊNG 30 MM

Cọ Nhật D Đầu Nghiêng 30 Mm
Cọ Nhật D Đầu Nghiêng 30 Mm
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND10S 276mm x 31mm 8mm 46mm Cán không sơn 22 gram

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D ĐẦU NGHIÊNG 36 MM

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND12S 276mm x 39mm 8mm 44mm Cán không sơn 30 gram

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG CỌ NHẬT THANH BÌNH

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: 0911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG PHÚ THỌ

2659 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì
Phú Thọ 35000
Việt Nam
Điện thoại: 0948511155
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cọ Nhật – Thanh Bình”