Cọ Nhật – Thanh Bình

5.00 (19 đánh giá) 1491 đã bán

CÔNG DỤNG  : các loại sơn
CHẤT LIỆU  : lông heo thuộc trắng hoặc xám
KIỂU  : phẳng 90% tops
CÁN  : gỗ thông, không sơn, đầu nghiêng hoặc thẳng
ĐẦU  : inox hoặc thiếc m
Xóa

Tải tài liệu sản phẩm

Liên hệ mua Cọ Nhật – Thanh Bình giá tốt liên hệ ngay số Hotline: 0911.66.00.66 

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT S70 TRẮNG 70MM

CỌ NHẬT S70 TRẮNG 70MM
CỌ NHẬT S70 TRẮNG 70MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1N70T 254mm x 70mm 19mm 62mm Cán không sơn 92.5 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT S70 XÁM 70 MM

CỌ NHẬT S70 XÁM 70 MM
CỌ NHẬT S70 XÁM 70 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1N70X 254mm x 70mm 19mm 62mm Cán không sơn 92.5 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A 1 1/2″ (3.8CM)

CỌ NHẬT A 1 1/2" (3.8CM)
CỌ NHẬT A 1 1/2″ (3.8CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA15 221mm x 38mm 11mm 45mm Cán không sơn 29.75 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A 2″ (5CM)

CỌ NHẬT A 2" (5CM)
CỌ NHẬT A 2″ (5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA20 230mm x 50mm 12mm 58mm Cán không sơn 51.3 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM  CỌ NHẬT A 2 1/2″ (6.3CM)

CỌ NHẬT A 2 1/2" (6.3CM)
CỌ NHẬT A 2 1/2″ (6.3CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA25 245mm x 63mm 13mm 62mm Cán không sơn 65.9 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A 3″ (7.5CM)

CỌ NHẬT A 3" (7.5CM)
CỌ NHẬT A 3″ (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA30 250mm x 75mm 13mm 70mm Cán không sơn 77.2 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 1 1/2″ (3.8CM)

CỌ NHẬT B 1 1/2" (3.8CM)
CỌ NHẬT B 1 1/2″ (3.8CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB15 233mm x 38mm 17mm 56mm Cán không sơn 59.75 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 2″ (5CM)

CỌ NHẬT B 2" (5CM)
CỌ NHẬT B 2″ (5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB20 230mm x 50mm 16mm 56mm Cán không sơn 62 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 2 1/2″ (6.3CM)

CỌ NHẬT B 2 1/2" (6.3CM)
CỌ NHẬT B 2 1/2″ (6.3CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB25 248mm x 63mm 20mm 64mm Cán không sơn 114.2 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B 3″ (7.5CM)

CỌ NHẬT B 3" (7.5CM)
CỌ NHẬT B 3″ (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB30 252mm x 75mm 20mm 70mm Cán không sơn 112.7 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 20 MM

CỌ NHẬT C 20 MM
CỌ NHẬT C 20 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NC20 220mm x 31mm 8mm 45mm Cán không sơn 17 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 30 MM

CỌ NHẬT C 30 MM
CỌ NHẬT C 30 MM
MÃ SP
1NC30

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 36 MM

CỌ NHẬT C 36 MM
CỌ NHẬT C 36 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NC36 220mm x 39mm 8mm 45mm Cán không sơn 23 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 45 MM

CỌ NHẬT C 45 MM
CỌ NHẬT C 45 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NC45 220mm x 44mm 8mm 45mm Cán không sơn 26 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C 50 MM

CỌ NHẬT C 50 MM
CỌ NHẬT C 50 MM
MÃ SP
1NC50

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D 30 MM

CỌ NHẬT D 30 MM
CỌ NHẬT D 30 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND30 298mm x 31mm 8mm 44mm Cán không sơn 21 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D 36 MM

CỌ NHẬT D 36 MM
CỌ NHẬT D 36 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND36 298mm x 39mm 8mm 44mm Cán không sơn 26 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D 45 MM

CỌ NHẬT D 45 MM
CỌ NHẬT D 45 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND45 298mm x 44mm 8mm 44mm Cán không sơn 27 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT S30 3″ (7.5CM)

CỌ NHẬT S30 3" (7.5CM)
CỌ NHẬT S30 3″ (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NS30 229mm x 75mm 11mm 51mm Cán không sơn 61.3 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT OZ13 (7.5CM)

CỌ NHẬT OZ13 (7.5CM)
CỌ NHẬT OZ13 (7.5CM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NZ13 258mm x 75mm 20mm 72mm Cán không sơn 134 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 36 MM

CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 36 MM
CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 36 MM
MÃ SP
1C12S

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM

CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 38 MM

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA15S 253mm x 40mm 11mm 42mm Cán màu vàng 10.45 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ Carton per 1*20’HC Carton per 1*40’HC ĐÓNG GÓI
30 kg 10 kg 300 600 1,000 cây

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 50 MM

CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
CỌ NHẬT A ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NA20S 268mm x 51mm 12mm 55mm Cán không sơn 52 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 38 MM

CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 38 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB15S 26mm x 40mm 17mm 54mm Cán không sơn 54 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 50 MM

CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
CỌ NHẬT B ĐẦU NGHIÊNG 50 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1NB20S 268mm x 51mm 16mm 56mm Cán không sơn 63 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 30 MM

CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 30 MM
CỌ NHẬT C ĐẦU NGHIÊNG 30 MM
MÃ SP
1NC10S

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D ĐẦU NGHIÊNG 30 MM

CỌ NHẬT D ĐẦU NGHIÊNG 30 MM
CỌ NHẬT D ĐẦU NGHIÊNG 30 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND10S 276mm x 31mm 8mm 46mm Cán không sơn 22 gram

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ NHẬT D ĐẦU NGHIÊNG 36 MM

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1ND12S 276mm x 39mm 8mm 44mm Cán không sơn 30 gram

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan :

Cọ Cán Ngắn – Thanh Bình

Cọ Cán Bầu – Thanh Bình

Cọ Nhật – Thanh Bình

Cọ Tây Ban Nha – Thanh Bình

Cọ Đầu Xéo – Thanh Bình

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: +84911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com
 

19 đánh giá cho Cọ Nhật – Thanh Bình
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 19 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cọ Nhật – Thanh Bình
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách mua hàng
  1. Hậu Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Mình đã sử dụng đc 5 năm rồi vẫn tốt như những ngày đầu

   thích
  2. Phương Lê Đã mua tại antienhung.vn

   Sản phẩm đễ dàng sử dụng và đễ dàng lưu giữ khi không dùng hết !

   thích
  3. Thơ Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Cực kỳ chắc chắn, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Lân sau sẽ giới thiệu với bạn bè

   thích
  4. Phương Linh Đã mua tại antienhung.vn

   Đúng là chất lượng tạo nên thương hiệu.

   thích
  5. Tiến Thành Đã mua tại antienhung.vn

   Đã dùng và thật sự hài lòng về sự lựa chọn của chính mình khi tin tưởng sản phẩm

   thích
  6. Dũng Phạm Đã mua tại antienhung.vn

   Có sản phẩm cùng loại nhưng chất lượng hơn không ad

   thích
  7. Thắng Đã mua tại antienhung.vn

   Càng sử dụng mình càng thêm yêu thích sản phẩm

   thích
  8. Mạnh Đinh Đã mua tại antienhung.vn

   Mình đã sử dụng và đc nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Chế độ bảo hành cực cao cho sản phẩm

   thích
  9. Long Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Bán hàng đúng như hình ảnh quảng cáo, rất uy tín chất lượng, lần sau ủng hộ tiếp

   thích
  10. Nga Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Xin tư vấn về giá cả và cách thức liên hệ đại lý nếu có tại Hạ Long Quảng Ninh

   thích
  11. Hậu Lộc Đã mua tại antienhung.vn

   Cá cắn câu biết đâu mà gỡ lỡ dính rồi khó lòng mà đi , GOOD

   thích
  12. Tiến Luật Đã mua tại antienhung.vn

   Xin hỏi sản phẩm đã có mặt tại Hà Giang chưa ạ

   thích
  13. Lê Hữu Hoa Đã mua tại antienhung.vn

   Mình xin tư vấn về sản phẩm rõ hơn

   thích
  14. Phong Vũ Đã mua tại antienhung.vn

   Nhân viên tư vấn nhiệt tình, hàng hóa đảm bảo chất lượng

   thích
  15. Thiên An Đã mua tại antienhung.vn

   Mình rất hài lòng về chất lượng và dịch vụ của công ty

   thích
  16. An Mạnh Đã mua tại antienhung.vn

   Hài lòng về dịch vụ cty giao hàng nhanh telesales chuyên nghiệp

   thích
  17. Ngân khánh Đã mua tại antienhung.vn

   Sản phẩm và dịch vụ tốt

   thích
  18. Hoàng Long Đã mua tại antienhung.vn

   Hàng hóa giá tốt, giao hàng nhanh chóng

   thích
  19. Hải Vân Đã mua tại antienhung.vn

   Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, hàng hóa giao đúng hẹn, giá tốt

   thích
  Hỏi đáp

  Không có bình luận nào

  Đăng ký nhận thông tin

   CÔNG TY TNHH MTV
   AN TIẾN HƯNG

   • HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

   • HÀ NỘI: Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
   • ĐKKD: 0315468828 do Sở KHĐT HCM cấp ngày 08/01/2019
   • Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

   • Hotline: 0911.66.00.66

   • Email: antienhungmtv@gmail.com

   Giới thiệu

   Theo dõi chúng tôi


   © antienhung.vn. All rights reserved.