Cọ Vẽ Đầu Đẹp – Thanh Bình

CÔNG DỤNG  : các loại sơn
CHẤT LIỆU  : lông heo thuộc trắng
KIỂU  : phẳng 90% tops
CÁN  : gỗ sơn dầu bóng
ĐẦU  : nhôm dẹp, xi bóng
Xóa
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Tải tài liệu sản phẩm

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Liên hệ mua Cọ Vẽ Đầu Đẹp – Thanh Bình giá tốt liên hệ ngay số Hotline: 0911.66.00.66 

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘ CỌ VẼ ĐẦU DẸP – (SỐ 1 ĐẾN 12)

BỘ CỌ VẼ ĐẦU DẸP - (SỐ 1 ĐẾN 12)
BỘ CỌ VẼ ĐẦU DẸP – (SỐ 1 ĐẾN 12)
MÃ SP MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD00 Cán sơn dầu bóng 172.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 14.5 kg 80 vĩ 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 1 (5MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 1 (5MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 1 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD01 298mm x 5mm 5mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 3.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.4 kg 8,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD02 298mm x 5mm 5mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 3.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 27.5 kg 8,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 3 (6MM)

 

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 3 (6MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 3 (6MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD03 298mm x 6mm 6mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 5.1 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.8 kg 7,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 4 (6MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 4 (6MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 4 (6MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD04 298mm x 6mm 6mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 5.1 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.8 kg 5,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 5 (10MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 5 (10MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 5 (10MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD05 303mm x 10mm 9mm 20mm Cán gỗ sơn dầu bóng 7.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.8 kg 3,600 cây 0.081356 m

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 6 (10MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 6 (10MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 6 (10MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD06 303mm x 10mm 9mm 20mm Cán gỗ sơn dầu bóng 7.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.2 kg 3,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 7 (12MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 7 (12MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 7 (12MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD07 308mm x 12mm 10mm 23mm Cán gỗ sơn dầu bóng 10.45 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.7 kg 3,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 8 (12MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 8 (12MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 8 (12MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD08 308mm x 12mm 10mm 23mm Cán gỗ sơn dầu bóng 10.45 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.8 kg 2,200 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 9 (16MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 9 (16MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 9 (16MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD09 335mm x 16mm 12mm 27mm Cán gỗ sơn dầu bóng 17.3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.2 kg 1,700 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 10 (16MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 10 (16MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 10 (16MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD10 335mm x 16mm 12mm 27mm Cán gỗ sơn dầu bóng 17,3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.6 kg 1,350 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 11 (22MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 11 (22MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 11 (22MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD11 340mm x 22mm 17mm 32mm Cán gỗ sơn dầu bóng 26.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.2 kg 1,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 12 (22MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 12 (22MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 12 (22MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD12 340mm x 22mm 17mm 32mm Cán gỗ sơn dầu bóng 26.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.2 kg 800 cây 0.081356 m3

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: +84911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đăng ký nhận thông tin

  CÔNG TY TNHH MTV
  AN TIẾN HƯNG

  • HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

  • HÀ NỘI: Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
  • ĐKKD: 0315468828 do Sở KHĐT HCM cấp ngày 08/01/2019
  • Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

  • Hotline: 0911.66.00.66

  • Email: antienhungmtv@gmail.com

  Giới thiệu

  Theo dõi chúng tôi


  © antienhung.vn. All rights reserved.