Cọ Vẽ Đầu Dẹp Thanh Bình

Liên hệ

Thương hiệu

Phân loại

Mã: TB-57993 Danh mục:

Liên hệ mua Cọ Vẽ Đầu Đẹp – Thanh Bình giá tốt liên hệ ngay số Hotline: 0911.66.00.66 

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘ CỌ VẼ ĐẦU DẸP – (SỐ 1 ĐẾN 12)

MÃ SP MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD00 Cán sơn dầu bóng 172.4 gram
Cọ vẽ dầu dẹt Thanh Bình - Mã: THANH BINH VD00
Cọ vẽ dầu dẹt Thanh Bình – Mã: THANH BINH VD00

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 14.5 kg 80 vĩ 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 1 (5MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 1 (5MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 1 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD01 298mm x 5mm 5mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 3.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.4 kg 8,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD02 298mm x 5mm 5mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 3.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 27.5 kg 8,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 3 (6MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 3 (6MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 2 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD03 298mm x 6mm 6mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 5.1 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.8 kg 7,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 4 (6MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 4 (6MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 4 (6MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD04 298mm x 6mm 6mm 18mm Cán gỗ sơn dầu bóng 5.1 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.8 kg 5,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 5 (10MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 5 (10MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 5 (10MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD05 303mm x 10mm 9mm 20mm Cán gỗ sơn dầu bóng 7.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.8 kg 3,600 cây 0.081356 m

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 6 (10MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 6 (10MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 6 (10MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD06 303mm x 10mm 9mm 20mm Cán gỗ sơn dầu bóng 7.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.2 kg 3,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 7 (12MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 7 (12MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 7 (12MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD07 308mm x 12mm 10mm 23mm Cán gỗ sơn dầu bóng 10.45 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.7 kg 3,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 8 (12MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 8 (12MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 8 (12MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD08 308mm x 12mm 10mm 23mm Cán gỗ sơn dầu bóng 10.45 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.8 kg 2,200 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 9 (16MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 9 (16MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 9 (16MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD09 335mm x 16mm 12mm 27mm Cán gỗ sơn dầu bóng 17.3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.2 kg 1,700 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 10 (16MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 10 (16MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 10 (16MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD10 335mm x 16mm 12mm 27mm Cán gỗ sơn dầu bóng 17,3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.6 kg 1,350 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 11 (22MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 11 (22MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 11 (22MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD11 340mm x 22mm 17mm 32mm Cán gỗ sơn dầu bóng 26.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.2 kg 1,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU DẸP 12 (22MM)

CỌ VẼ ĐẦU DẸP 12 (22MM)
CỌ VẼ ĐẦU DẸP 12 (22MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VD12 340mm x 22mm 17mm 32mm Cán gỗ sơn dầu bóng 26.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.2 kg 800 cây 0.081356 m3

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG CỌ VẼ ĐẦU DẸP THANH BÌNH

Tham khảo các dụng cụ thi công cọ lăn sơn Thanh Bình:

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI 1

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI 2

Số 6-8 ngách 52 Ngõ 169 Đường Xóm Tháp, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000
Việt Nam
Điện thoại: 0984551155
Fax: 0984551155
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: 0911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG PHÚ THỌ

2659 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì
Phú Thọ 35000
Việt Nam
Điện thoại: 0948511155
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cọ Vẽ Đầu Dẹp Thanh Bình”