Lăn Hoa Văn Trên Sơn / Bột – Thanh Bình

120 mẫu ống lăn hoa để thay thế lựa chọn.

Dùng để tạo hiệu ứng như giấy dán tường với chi phí cho lớp sơn/ phủ bột trang trí thông thường

Thương hiệu

Phân loại

Mã: TB-35903 Danh mục:

THÔNG TIN SẢN PHẨM LĂN HOA VĂN TRÊN SƠN

LĂN HOA VĂN TRÊN SƠN
LĂN HOA VĂN TRÊN SƠN
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
4TTS2 200mm x 205mm x 138mm Tay cầm màu đen, thân và ống lăn màu đỏ 708.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 14.6 kg 18 bộ 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG LĂN HOA VĂN TRÊN SƠN

ỐNG LĂN HOA VĂN TRÊN SƠN
ỐNG LĂN HOA VĂN TRÊN SƠN
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
4OTS1 195mm x 51mm x 51mm ống màu đỏ 175.3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 29.1 kg 150 ống 0.081356 m3

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM LĂN HOA VĂN TRÊN BỘT

LĂN HOA VĂN TRÊN BỘT
LĂN HOA VĂN TRÊN BỘT
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
4TTB1 340mm x 199mm x 51mm Tay cầm màu đen, ống lăn màu đỏ 321.7 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 21.5 kg 60 cái 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG LĂN HOA VĂN TRÊN BỘT

ỐNG LĂN HOA VĂN TRÊN BỘT
ỐNG LĂN HOA VĂN TRÊN BỘT
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
4OTB1 173mm x 51mm x 51mm ống màu đỏ 136.7 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 22.6 kg 144 ống 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb123-antienhung.vn

MÃ SP
TB 123

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

TB 122- antienhung.vn

MÃ SP
TB 122

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

TB 121- antienhung.vn

MÃ SP
TB 121

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

TB 120- antienhung.vn

MÃ SP
TB 120

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

TB 119- antienhung.vn

MÃ SP
TB 119

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb118- antienhung.vn

MÃ SP
TB 118

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb117- antienhung.vn

MÃ SP
TB 117

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb116- antienhung.vn

MÃ SP
TB 116

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb115- antienhung.vn

MÃ SP
TB 115

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb114- antienhung.vn

MÃ SP
TB 114

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb113- antienhung.vn

MÃ SP
TB 113

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb112- antienhung.vn

MÃ SP
TB 112

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb111- antienhung.vn

MÃ SP
TB 111

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb110- antienhung.vn

MÃ SP

TB 110

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb109- antienhung.vn

MÃ SP
TB 109

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb108- antienhung.vn

MÃ SP
TB 108

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb107- antienhung.vn

MÃ SP
TB 107

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb106- antienhung.vn

MÃ SP
TB 106

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb105- antienhung.vn

MÃ SP
TB 105

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb104- antienhung.vn

MÃ SP
TB 104

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb103- antienhung.vn

MÃ SP
TB 103

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb102- antienhung.vn

MÃ SP
TB 102

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb101- antienhung.vn

MÃ SP
TB 101

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb100 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 100

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb099 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 099

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb098 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 098

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb097 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 097

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb096 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 096

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb095 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 095

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb094 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 094

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb093 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 093

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb092 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 092

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb088 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 088

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb087 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 087

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb086 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 086

THÔNG TIN SẢN PHẨM  MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb085 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 085

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb084 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 084

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb083 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 083

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb082 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 082

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb080 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 080

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb079 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 079

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb078 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 078

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb075 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 075

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb074 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 074

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb073 -antienhung.vn

 

MÃ SP
TB 073

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb072 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 072

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb072 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 073

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb070 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 070

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb069 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 069

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb068 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 068

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb067 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 068

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb066 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 066

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb065 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 065

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb064 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 064

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb063 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 063

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb062 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 062

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb061 -antienhung.vn

MÃ SP
TB 061

THÔNG TIN SẢN PHẨM  MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb060 -antienhung.vn

 

MÃ SP
TB 060

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb059-antienhung.vn

MÃ SP
TB 059

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb056-antienhung.vn

MÃ SP
TB 056

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb055-antienhung.vn

MÃ SP
TB 055

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb054-antienhung.vn

MÃ SP
TB 054

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb053-antienhung.vn

MÃ SP
TB 053

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb052-antienhung.vn

MÃ SP
TB 052

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb051-antienhung.vn

MÃ SP
TB 051

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb050-antienhung.vn

MÃ SP
TB 050

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb049-antienhung.vn

MÃ SP
TB 049

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb048-antienhung.vn

MÃ SP
TB 048

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb047-antienhung.vn

MÃ SP
TB 047

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb046-antienhung.vn

MÃ SP
TB 046

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb045-antienhung.vn

MÃ SP
TB 045

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb044-antienhung.vn

MÃ SP
TB 044

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb043-antienhung.vn

MÃ SP
TB 043

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb041-antienhung.vn

MÃ SP
TB 041

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb039-antienhung.vn

 

MÃ SP
TB 039

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb038-antienhung.vn

MÃ SP
TB 038

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb037-antienhung.vn

MÃ SP
TB 037

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb036-antienhung.vn

MÃ SP
TB 036

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb035-antienhung.vn

MÃ SP
TB 035

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb033-antienhung.vn

MÃ SP
TB 033

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb032-antienhung.vn

MÃ SP
TB 032

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb031-antienhung.vn

MÃ SP
TB 031

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb030-antienhung.vn

MÃ SP
TB 030

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb029-antienhung.vn

MÃ SP
TB 029

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb028-antienhung.vn

MÃ SP
TB 028

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb027-antienhung.vn

MÃ SP
TB 027

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb026-antienhung.vn

 

MÃ SP
TB 026

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb025-antienhung.vn

MÃ SP
TB 025

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb022-antienhung.vn

MÃ SP
TB 022

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb021-antienhung.vn

MÃ SP
TB 021

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb021-antienhung.vn

MÃ SP
TB 020

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb019-antienhung.vn

MÃ SP
TB 019

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb018-antienhung.vn

MÃ SP
TB 018

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb017-antienhung.vn

MÃ SP
TB 017

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb016-antienhung.vn

MÃ SP
TB 016

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb015-antienhung.vn

MÃ SP
TB 015

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb014-antienhung.vn

MÃ SP
TB 014

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb013-antienhung.vn

MÃ SP
TB 013

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb012-antienhung.vn

MÃ SP
TB 012

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb011-antienhung.vn

MÃ SP
TB 011

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb010-antienhung.vn

MÃ SP
TB 010

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb009-antienhung.vn

MÃ SP
TB 009

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb008-antienhung.vn

MÃ SP
TB 008

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb007-antienhung.vn

MÃ SP
TB 007

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb006-antienhung.vn

MÃ SP
TB 006

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb005-antienhung.vn

MÃ SP
TB 005

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb004-antienhung.vn

MÃ SP
TB 004

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb003-antienhung.vn

MÃ SP
TB 003

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb002-antienhung.vn

MÃ SP
TB 002

THÔNG TIN SẢN PHẨM MẪU HOA VĂN TRÊN SƠN / TRÊN BỘT

tb001-antienhung.vn

MÃ SP
TB 001

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan: Hoa văn Và DECAL Dán Tường, Khuôn Hình Trang Trí, Kí Hiệu – Mẫu Tự, Súng Phun Gai, Lăn Tạo Vân, Bàn Chạm Đá Hoa Cương, Bàn Chặm Trang Trí, Tạo Vân, Lăn Hoa Văn Trên Sơn / Bột, Búa Cao Su

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: 0911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG PHÚ THỌ

2659 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì
Phú Thọ 35000
Việt Nam
Điện thoại: 0948511155
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lăn Hoa Văn Trên Sơn / Bột – Thanh Bình”