MAPECOAT W SP | SƠN EPOXY HAI THÀNH PHẦN

Liên hệ

SƠN EPOXY HAI THÀNH PHẦN MAPECOAT W SP

  • Tỷ lệ trộn:: Thành phần A/Thành phần B = 1/3
  • Nhiệt độ thi công sản phẩm: +5°C đến +35°C
  • Thời gian thi công ở +23°C: khoảng 3 tiếng.
  • Thời gian khô ở +23°C: 1 đến 3 tiếng.
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi