PENECRETE MORTAR | CHỐNG THẤM TINH THỂ THẨM THẤU

Liên hệ

CHỐNG THẤM TINH THỂ THẨM THẤU PENECRETE MORTAR

  • Trám trét các mạch nối, các khe/ lỗ rỗng tại mạch ngừng để đảm bảo độ kín nước.
  • Trám các lỗ đầu ti và các mạch ngừng thi công
  • Trám các phần mở để sửa chữa vết nứt.
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi