PLASTIMUL MY | SẢN PHẨM ĐA DỤNG GỐC BITUM NHŨ TƯƠNG

Liên hệ

GỐC BITUM NHŨ TƯƠNG PLASTIMUL MY

  • Dạng sản phẩm: vữa dẻo.
  • Tỷ trọng: ~ 1,0 g/cm³.
  • Hàm lượng chất rắn khô: ~ 40%.
  • Bảo quản: 12 tháng.
  • Khoảng nhiệt độ thi công: từ +5°C đến +40°C.
  • Lượng dùng: 0.3-1.0 lít / m² mỗi lớp.

Tài liệu sản phẩm

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi