SIKA PLASTOCRETE N | PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG

132,000 đồng605,000 đồng

Ứng dụng: Phụ gia chống thấm cho bê tông

Đóng gói: Thùng 5/ 25/ 200 lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Tài liệu SIKA PLASTOCRETE N
Xóa