SIKAFLEX PRO 3WF | KEO TRÁM KHE KHÁNG HÓA CHẤT

192,500 đồng

Sử dụng: trám bít khe đặc biệt khe ngập nước, tiếp xúc hóa chất

Đóng gói: Tuýp 600 ml

Xuất xứ: Sika Việt Nam