SIKATOP SEAL 107 | VỮA CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI

770,000 đồng

Sử dụng: Chống thấm thuận và ngược

Đóng gói: Bộ 25 kg 2 thành phần

Xuất xứ: Sika Việt Nam