Vinkems® CONCURE A Hợp chất bảo dưỡng bê tông

Liên hệ

• Dạng : Dung dịch.
• Màu sắc : Trắng sữa.
• Tỷ trọng : 1.00 – 1.03 kg/l
• Gốc : Acrylic
• Thời gian khô ở 300 độ C : 01h 30phút

• Vinkems® Concure A được cung cấp trong phuy 200 lít hoặc can 5/25 lít.

Tài liệu sản phẩm

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi