VINKEMS CRETE NP | PHỤ GIA CHỐNG THẤM BÊ TÔNG

Liên hệ

  • Dạng : Lỏng.
  • Màu sắc : Nâu.
  • Tỷ trọng : 1.18 ± 0.02 kg/l
  • Hàm lượng chất rắn : 31.5 ± 2 %
  • Khả năng giảm nước : 5 – 10 %
  • Thời gian đông kết của bê tông : 5 – 10 h
  • Khả năng tăng cường độ nén tuổi 7 và 28 ngày : 110 – 125 %

Tài liệu sản phẩm

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi