VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG SIKA MONOTOP R | VỮA TRỘN SẴN

1,155,000 đồng

Sử dụng: Vữa trộn sẵn sửa chữa bê tông

Đóng gói: Bao 25 kg

Định mức: 1 bao cho khoảng 13.3 lít vữa.

Xuất xứ: Sika Việt Nam