KEO TRÁM KHE PU HYPERSEAL EXPERT 150

110,000 đồng

Sử dụng: Trám khe co giãn

Đóng gói: 600ml / tuýp

Định mức: 6 mét / tuýp cho khe 1 x 1 cm

Xuất xứ: Alchemical – Hy Lạp

Tài liệu HYPERSEAL EXPERT 150