KEO TRÁM KHE PU VINKEMS GAP 600PU

132,000 đồng

Sử dụng: Trám bít khe

Đóng gói: tuýp 600 ml

Định mức: 6 md/tuýp cho khe 1x1cm

Xuất xứ: Vinkems – Việt Nam