SIKA TITAN 258 | KEO TRÁM KHE KÍNH

176,000 đồng

Sử dụng: Dán kính ô tô, trám khe kính ô tô

Đóng gói: Tuýp 310 ml hoặc xúc xích 400ml

Xuất xứ: Sika Việt Nam