SIKA LATEX TH | PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO VỮA

96,000 đồng1,210,000 đồng

Ứng dụng: Phụ gia chống thấm cho vữa

Đóng gói: Thùng 5/ 25 lít

Định lượng: 1.02 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Tài liệu SIKA LATEX TH
Xóa