SIKAPROOF MEMBRANE | SƠN CHỐNG THẤM BITUM

346,000 đồng879,000 đồng

Sử dụng: Sơn chống thấm Bitum nhũ tương

Định mức: 1.5 kg/ m2 cho 3 lớp

Đóng gói: 6kg, 18kg

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Dự án sử dụng Sikaproof Membrane
Xóa