SIKA MONOTOP 615 HB | VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG

1,155,000 đồng

Sử dụng: Vữa trộn sẵn sửa chữa bê tông

Đóng gói: Bao 25 kg

Định mức: 1 bao cho khoảng 16.5 lít vữa

Xuất xứ: Sika Việt Nam