SIKA 102 | VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH

268,000 669,000 

Sử dụng: Vữa đông cứng nhanh, chặn nước tức thời

Đóng gói:  2 hoặc 5 Kg/bao

Khối lượng thể tích:  ~ 1.25 Kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Xóa