SIKAGROUT GP | VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT

234,000 đồng

Sử dụng: Vữa rót không co ngót dùng cho mục đích thông thường

Đóng gói: Bao 25 kg

Định mức: Cần khoảng 76 bao để tạo 1m3 vữa.

Xuất xứ: Sika Việt Nam