SIKAGROUT 214-11 HS | VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT

549,000 đồng

Sử dụng: Vữa rót không co ngót đạt cường độ cao sớm

Đóng gói: Bao 25 kg

Khối lượng thể tích ~ 1.60 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam