BẢNG GIÁ VINKEMS

Liên hệ

Sử dụng: Mua lẻ và làm dự toán

Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất

 

Mã: GIÁ VINKEMS Danh mục:

BẢNG GIÁ VINKEMS | GIÁ BÁN CÁC SẢN PHẨM VINKEMS

An Tiến Hưng xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá bán các sản phẩm phụ gia hóa chất xây dựng Vinkems

PHỤ GIA BÊ TÔNG

1. Vinkems Fume D

Phụ gia chống thấm xâm thực cho bê tông kg 20 kg/bao 13.500 270.000

2. Vinkems Conrex HS

Phụ gia siêu dẻo tạo cường độ cao, sớm cho bê tông lít 25 lít/can 29.500 737.500

3. Vinkems Conrex HS

Phụ gia siêu dẻo tạo cường độ cao, sớm cho bê tông lít 5 lít/can 30.000 150.000

4. Vinkems Concure S

Hợp chất bảo dưỡng bê tông lít 25 lít/can 21.500 537.500

5. Vinkems Concure S

Hợp chất bảo dưỡng bê tông lít 5 lít/can 22.000 110.000

6. Vinkems Concure A

Hợp chất bảo dưỡng bê tông lít 25 lít/can 28.000 700.000

7. Vinkems Concure A

Hợp chất bảo dưỡng bê tông lít 5 lít/can 28.500 142.500

8. Vinkems Reform

Hợp chất tháo dỡ ván khuôn lít 25 lít/can 46.500 1.162.500

9. Vinkems Sugfin F

Chất ức chế cho bề mặt bê tông dạng đứng lít 25 lít/can 36.500 912.500

10. Vinkems Sugfin F

Chất ức chế cho bề mặt bê tông dạng đứng lít 5 lít/can 47.000 235.000

11. Vinkems Sugfin C

Chất ức chế cho bề mặt bê tông dạng ngang lít 25 lít/can 28.500 712.500

12. Vinkems Sugfin C

Chất ức chế cho bề mặt bê tông dạng ngang lít 5 lít/can 29.000 145.000

13. Vinkems Conrex RT

Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, tạo cường độ sớm cho bê tông lít 25 lít/can 21.000 525.000

14. Vinkems Conrex RT

Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, tạo cường độ sớm cho bê tông lít 5 lít/can 21.500 107.500

15. Vinkems Crete NP

Phụ gia chống thấm cho bê tông lít 25 lít/can 22.000 550.000

16. Vinkems Crete NP

Phụ gia chống thấm cho bê tông lít 5 lít/can 22.500 112.500

17. Vinkems Morad-M

Phụ gia bù co ngót hỗ trợ cho vữa bơm kg 12 kg/bao 85.500 1.026.000

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

1. Simon Latex R -5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa lít 25 lít/can 71.000 1.775.000

2. Simon Latex R -5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa lít 5 lít/can 71.500 357.500

3. Simon Latex R -5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa lít lon 1 lít 74.000 74.000

4. Simon Coat 5S

Hợp chất chống thấm tuyệt đối, siêu đàn hồi 2 thành phần kg 25 kg/bộ 29.000 725.000

5. Simon Coat 5S

Hợp chất chống thấm tuyệt đối, siêu đàn hồi 2 thành phần kg 5 kg/bộ 29.500 147.500

6. Simon Coat 5SF

Hợp chất chống thấm tuyệt đối, siêu đàn hồi 2 thành phần kg 20 kg/bao 51.500 1.030.000

7. Simon Pene Seal

Hợp chất chống thấm mao dẫn bê tông và vữa kg 20 kg/bộ 28.000 560.000

8. Simon Pro B60

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi kg 18 kg/thùng 32.500 585.000

9. Simon Pro B60

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi kg 3,5 kg/thùng 35.000 122.500

10. Vinkems Liquid Membrane (18)

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi kg 18 kg/thùng 45.500 819.00

11. Vinkems Liquid Membrane (3,5)

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi kg 3,5 kg/thùng 48.000 168.000

12. Vinkems PU Membrane S

Hợp chất chống thấm gốc PU siêu đàn hồi hệ dung môi kg 20 kg/thùng 173.000 3.460.000

13. Vinkems PU Membrane W

Hợp chất chống thấm gốc PU siêu đàn hồi hệ nước kg 20 kg/thùng 144.500 2.890.000

14. Simon Latex HT

Phụ gia chống thấm cho vữa lít 25 lít/can 47.000 1.175.000

15. Simon Latex HT

Phụ gia chống thấm cho vữa lít 5 lít/can 47.500 237.500

16. Simon Latex HT

Phụ gia chống thấm cho vữa lít lon 1 lít 50.000 50.000

17. Simon Waterplug L60

Hợp chất đông cứng nhanh cho xi măng dạng lỏng lít lon 1 lít 120.000 120.000

18. Simon Water Seal

Hợp chất đẩy nước và chống thấm vô hình lít 25 lít/can 98.000 2.450.000

19. Simon Water Seal

Hợp chất đẩy nước và chống thấm vô hình lít 5 lít/can 98.500 492.500

20. Simon Water Seal

Hợp chất đẩy nước và chống thấm vô hình lít lon 1 lít 101.000 101.000

21. Simon Super Seal

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống rêu mốc lít 25 lít/can 64.000 1.600.000

22. Simon Super Seal

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống rêu mốc lít 5 lít/can 64.500 322.500

23. Simon Super Seal

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống rêu mốc lít lon 1 lít 67.000 67.000

24. Vinkems Waterstop V150

Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông mét 20 mét/cuộn 124.500 2.490.000

25. Vinkems Waterstop V200

Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông mét 20 mét/cuộn 140.000 2.800.000

26. Vinkems Waterstop V250

Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông mét 20 mét/cuộn 178.500 3.570.000

27. Vinkems Bentonite Waterstop (20 X 10)

Băng trương nở cho các khe nối mét 10 mét/cuộn 77.500 775.000

28. Vinkems Bentoniten Waterstop (25 X 20)

Băng trương nở cho các khe nối mét 5 mét/cuộn 122.000 610.000

SẢN PHẨM SÀN CÔNG NGHIỆP

1. Vinkems Flo Top Grey

Chất làm cứng nền trộn sẵn màu xám kg 25 kg/bao 5.500 137.500

2. Vinkems Flo Top Green

Chất làm cứng nền trộn sẵn màu xanh kg 25 kg/bao 11.500 287.500

3. Vinkems Floor Sep 20

Lớp lót epoxy đa năng không màu kg 10 kg/bộ 222.000 2.220.000

4. Vinkems Floor Sep 34

Lớp phủ epoxy đa năng cho nền bê tông, vữa, kim loại kg 10 kg/bộ 181.000 1.810.000

5. Vinkems Floor SLC

Vữa tự sang phẳng gốc cement polymer cải tiến kg 25 kg/bao 30.000 750.000

6. Vinkems Nano Liquid Flotop

Chất tăng cứng sàn dạng lỏng lít 25 lít/can 75.000 1.875.000

7. Vinkems Floor Wep 30

Lớp phủ sàn epoxy màu gốc nước kg 18 kg/bộ 212.000 3.816.000

SẢN PHẨM VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT – ĐỊNH VỊ

1. Vinkems Grout 4HF / 2HF

Vữa rót không co ngót gốc xi măng kg 25 kg/bao 10.000 250.000

2. Vinkems Hyper Flow Grout

Vữa rót kết cấu không co ngót kg 25 kg/bao 8.000 200.000

3. Vinkems Grout EHS

Vữa rót không co ngót cường độ cao kg 25 kg/bao 18.000 450.000

4. Vinkems Tilefix Grey

Vữa dán gạch polime cải tiến kg 25 kg/bao 6.500 162.500

5. Vinkems Tilefix Grey

Vữa dán gạch polime cải tiến kg 5 kg/bao 8.000 40.000

6. Vinkems Tilefix White

Vữa dán gạch polime cải tiến kg 25 kg/bao 7.500 187.500

7. Vinkems Tile Grout Grey

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài kg 20 kg/bao 14.000 280.000

8. Vinkems Tile Grout White

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài kg 20 kg/bao 15.500 310.000

9. Vinkems Grout Gep 750

Vữa rót không co ngót gốc epoxy cường độ cao sớm kg 10 kg/bộ 81.000 810.000

SẢN PHẨM TÁC NHÂN KẾT NỐI CƯỜNG ĐỘ CAO

1. Vinkems HB1

Chất kết dính bê tông với thép và các vật liệu gốc epoxy kg 1 kg/bộ 180.000 180.000

2. Vinkems HB2

Vữa kết nối epoxy 2 thành phần kg 1 kg/bộ 292.000 292.000

3. Vinkems HB3

Epoxy lỏng bơm trám khe nứt gia cường bê tông kg 1 kg/bộ 318.000 318.000

4. Vinkems Epotar

Lớp phủ gốc epoxy – hắc in – dầu công nghệ cao cho bê tông và thép kg 10 kg/bộ 244.000 2.440.000

SẢN PHẨM SỬA CHỮA BẢO VỆ BÊ TÔNG

1. Vinkems CSN

Vữa sửa chữa bề mặt bê tông kg 25 kg/bao 21.500 537.500

2. Vinkems Repac 1A

Lớp kết nối sửa chữa và bảo vệ cốt thép kg 25 kg/bao 44.000 1.100.000

3. Vinkems Repac 3A

Vữa sửa chữa và dặm vá gốc Polymer kg 25 kg/bao 46.500 1.162.500

4. Vinkems Gap 600 PU

Hợp chất trám khe co giãn Polyurethane Tuýp 1 tuýp 148.000 148.000

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM VINKEMS

Tham khảo các bảng báo giá:

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI 1

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI 2

Số 6-8 ngách 52 Ngõ 169 Đường Xóm Tháp, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000
Việt Nam
Điện thoại: 0984551155
Fax: 0984551155
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: 0911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG PHÚ THỌ

2659 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì
Phú Thọ 35000
Việt Nam
Điện thoại: 0948511155
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BẢNG GIÁ VINKEMS”