8:00 - 18:00

BULONG DIN 931 | BULONG REN LỬNG TIÊU CHUẨN ĐỨC

(đánh giá) 0 đã bán

Bulong DIN 931 – chất lượng đảm bảo, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và có nhiều tùy chọn kích thước và lớp phủ phù hợp.

Hãng sản xuất

TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Mua ngay Gọi điện xác nhận và mua hàng

BULONG TIÊU CHUẨN DIN 931

BULONG DIN 931 là một trong những loại bulong được định danh và tuân theo tiêu chuẩn của Viện Chuẩn Đức (Deutsches Institut für Normung). Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, bulong DIN 931 có cấu trúc đầu lục giác có ren một phần và thân đường kính tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này xác định các thông số quan trọng như độ bền kéo, tính chất cơ học và kích thước của bulong. Bulong DIN 931 được sử dụng trong nhiều ứng dụng, từ ô tô, cơ khí đến xây dựng.

Với việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, bulong DIN 931 đảm bảo tính đồng nhất và chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật trong các dự án và công trình.

ỨNG DỤNG

 • Bulong đầu lục giác theo tiêu chuẩn DIN 931 thường được ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí và kỹ thuật để thay thế các phụ kiện cũ hoặc hỏng.
 • Với phần ren tích hợp, việc cài đặt và tháo lắp bulong trở nên dễ dàng.
 • Tiêu chuẩn này đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, xây dựng và sản xuất.

BULONG TIÊU CHUẨN DIN 931

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nominal Size
and Pitch
Width Across Flat, s Width Across Corner, e Head Thickness, k Minimum Fillet
Radius, r
Thread Length, l
Min. Max. Min. Grade A Grade B
Grade A Grade B Grade A Grade B Min. Max. Min. Max. L ≤ 125 125 < L ≤ 200 L > 200
M5 x 0.8 7.78 8 8.79 3.35 3.65 0.2 16 22
M6 x 1 9.78 10 11.05 3.85 4.15 0.25 18 24
M8 x 1.25 12.73 13 14.38 5.15 5.45 0.4 22 28
M10 x 1.5 16.73 17 18.9 6.22 6.58 0.4 26 32 45
M12 x 1.75 18.67 19 21.1 7.32 7.68 0.6 30 36 49
M16 x 2 23.67 23.16 24 26.75 26.17 9.82 10.18 9.71 10.29 0.6 38 44 57
M20 x 2.5 29.67 29.16 30 33.53 32.95 12.28 12.72 12.15 12.85 0.8 46 52 65
M24 x 3 35.38 35 36 39.98 39.55 14.78 15.22 14.65 15.35 0.8 54 60 73
M30 x 3.5 45 46 50.85 18.28 19.12 1.0 66 72 85
M36 x 4 53.80 55 60.79 22.08 22.92 1.0 78 84 97
M39 x 4 60 65 66.44 24.58 25.42 1.0 84 90 103

HÓA HỌC

Thông số hóa học của tiêu chuẩn DIN 931 cũng chính là thông số hóa học của tiêu chuẩn ISO 898-1.

Property Class Material and heat treatment Chemical Composition Limit
(cast analysis, %)
Tempering
Temp, ºC, min
C P, max S, max B, max
4.6 Carbon steel or carbon steel with additives 0.55 max 0.05 0.06 Not specified
4.8
5.6 0.13 – 0.55
5.8 0.55 max
6.8 0.15 – 0.55
8.8 Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr)
quenched and tempered
0.15 – 0.40 0.025 0.025 0.003 425
Carbon steel quenched and tempered 0.25 – 0.55
Alloy steel quenched and tempered 0.20 – 0.55
9.8 Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr)
quenched and tempered
0.15 – 0.40 0.025 0.025 0.003 425
Carbon steel quenched and tempered 0.25 – 0.55
Alloy steel quenched and tempered 0.20 – 0.55
10.9 Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr)
quenched and tempered
0.20 – 0.55 0.025 0.025 0.003 425
Carbon steel quenched and tempered 0.25 – 0.55
Alloy steel quenched and tempered 0.20 – 0.55
12.9 Alloy steel quenched and tempered 0.30 – 0.50 0.025 0.025 0.003 425
12.9 Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr
or Molybdenum) quenched and tempered
0.28 – 0.50 0.025 0.025 0.003 380

CƠ TÍNH

Cũng như thông số hóa học, thông số cơ tính của tiêu chuẩn DIN 931 cũng chính là thông số cơ tính của tiêu chuẩn ISO 898-1.

Bảng 1: Mechanical Property

Mechanical Property Property Class
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8
M16 and under
10.9 12.9/
12.9
M16 and
under
Over M16
Tensile strength, Rm, MPa nom. 400 500 600 800 900 1000 1200
min. 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220
Lower yield strength, ReL, MPa nom. 240 300
min. 240 300
Stress at 0,2 % non-proportional
elongation, Rp0,2, MPa
nom. 640 640 720 900 1080
min. 640 660 720 940 1100
Stress at 0,0048 d non-proportional
elongation for full-size fasteners, Rpf, MPa
nom. 320 400 480
min. 340 420 480
Stress under proof load, Sp, MPa nom. 225 310 280 380 440 440 600 650 830 970
Proof strength ratio Sp,nom/ReL min
Sp,nom/Rp0,2 min
Sp,nom/Rpf min
0,94 0,91 0,93 0,90 0,92 0,91 0,91 0,90 0,88 0,88
Percentage elongation after fracture for
machined test pieces, A, %
min. 22 20 12 12 10 9 8
Percentage reduction of area after fracture for
machined test pieces, Z, %
min. 52 48 48 44
Elongation after fracture for full-size
fasteners, Af
min. 0,24 0,22 0,20
Head soundness No fracture
Vickers hardness,
HV F ≥ 98 N
min. 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
max. 220 250 320 335 360 380 435
Brinell hardness, HBW
F = 30 D2
min. 114 124 147 152 181 238 242 276 304 304
max. 209 238 304 318 342 361 414
Rockwell hardness, HRB min. 67 71 79 82 89
max. 95,0 89
Rockwell hardness, HRC min. 22 23 23 32 39
max. 32 34 37 39 44
Surface hardness, HV 0,3 max. (1) (1),(2) (1).(3)
Height of non-decarburized thread zone,
E, mm
min. 1/2 H1 2/3 H1 3/4 H1
Depth of complete decarburization
in the thread, G, mm
max. 0,015
Reduction of hardness after retempering, HV max. 20
Breaking torque, MB, N⋅m min. in accordance with ISO 898-7
Impact strength, KV, J min. 27 27 (4)
Surface integrity in accordance with ISO 6157-1 ISO 6157-3

Bảng 2: Proof load

Thread
d
Nominal stress area
As, nom, mm2
Property class
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 9.8 12.9/12.9
Proof load, Fp (As,nom × Sp,nom), N
M12 84,3 19 000 26 100 23 600 32 000 37 100 48 900 54 800 70 000 81 800
M16 157 35 300 48 700 44 000 59 700 69 100 91 000 102 000 130 000 152 000
M20 245 55 100 76 000 68 600 93 100 108 000 147 000 203 000 238 000
M22 303 68 200 93 900 84 800 115 000 133 000 182 000 252 000 294 000
M24 353 79 400 109 000 98 800 134 000 155 000 212 000 293 000 342 000
M27 459 103 000 142 000 128 000 174 000 202 000 275 000 381 000 445 000
M30 561 126 000 174 000 157 000 213 000 247 000 337 000 466 000 544 000
M33 694 156 000 215 000 194 000 264 000 305 000 416 000 576 000 673 000
M36 817 184 000 253 000 229 000 310 000 359 000 490 000 678 000 792 000
M39 976 220 000 303 000 273 000 371 000 429 000 586 000 810 000 947 000

Bảng 3: Tensile load

Thread
d
Nominal stress area
As, nom, mm2
Property class
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 9.8 12.9/12.9
Minimum ultimate tensile load, Fm min (As, nom × Rm, min), N
M12 84,3 33 700 35 400 42 200 43 800 50 600 67 400 75 900 87 700 103 000
M16 157 62 800 65 900 78 500 81 600 94 000 125 000 141 000 163 000 192 000
M20 245 98 000 103 000 122 000 127 000 147 000 203 000 255 000 299 000
M22 303 121 000 127 000 152 000 158 000 182 000 252 000 315 000 370 000
M24 353 141 000 148 000 176 000 184 000 212 000 293 000 367 000 431 000
M27 459 184 000 193 000 230 000 239 000 275 000 381 000 477 000 560 000
M30 561 224 000 236 000 280 000 292 000 337 000 466 000 583 000 684 000
M33 694 278 000 292 000 347 000 361 000 416 000 576 000 722 000 847 000
M36 817 327 000 343 000 408 000 425 000 490 000 678 000 850 000 997 000
M39 976 390 000 410 000 488 000 508 000 586 000 810 000 1 020 000 1 200 000

LỚP MẠ

 • Khi đề cập đến việc phủ lớp cho bulong DIN 931, có sẵn một số lựa chọn tùy thuộc vào môi trường sử dụng.
 • Ví dụ, mạ kẽm hoặc mạ điện có thể được áp dụng để tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường ngoài trời hoặc ẩm ướt.
 • Lớp phủ oxit đen hoặc thụ động hóa cũng có thể được sử dụng để cải thiện khả năng chống mài mòn và tạo vẻ ngoài thẩm mỹ.
 • Việc lựa chọn lớp phủ phù hợp dựa trên vật liệu bulong, nhiệt độ, độ ẩm môi trường và các yếu tố khác mà bulong sẽ tiếp xúc là rất quan trọng.
 • Điều này giúp đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy của bulong cho mục đích sử dụng.

MUA BULONG DIN 931 GIÁ TỐT Ở ĐÂU?

An Tiến Hưng tự hào cung cấp bulong DIN 931 chính hãng, đảm bảo chất lượng và giá tốt. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 931, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật. Chúng tôi cam kết cung cấp các loại bulong DIN 931 với đa dạng kích thước và tùy chọn phủ lớp phù hợp.

Với uy tín và kinh nghiệm trong ngành, An Tiến Hưng luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và mang đến sự tin cậy cho mọi công trình và dự án.

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: +84911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG PHÚ THỌ

2659 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì
Phú Thọ 35000
Việt Nam
Điện thoại: 0948511155
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com
Đánh giá BULONG DIN 931 | BULONG REN LỬNG TIÊU CHUẨN ĐỨC
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá BULONG DIN 931 | BULONG REN LỬNG TIÊU CHUẨN ĐỨC
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách mua hàng

  Chưa có đánh giá nào.

  Hỏi đáp

  Không có bình luận nào

  Đăng ký nhận thông tin

   CÔNG TY TNHH MTV
   AN TIẾN HƯNG

   • HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

   • HÀ NỘI: Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
   • ĐKKD: 0315468828 do Sở KHĐT HCM cấp ngày 08/01/2019
   • Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

   • Hotline: 0911.66.00.66

   • Email: antienhungmtv@gmail.com

   Giới thiệu

   Theo dõi chúng tôi


   © antienhung.vn. All rights reserved.